AN GIA THỊNH LAND

dien tich toi thieu khi tach thua

truong hop khong duoc tach thua

phan chia thua dat

An Gia Thinh Land

bds an gia thinh
bđs an gia thịnh

Có quy định mới về diện tích tối thiểu khi tách thửa tại TP.HCM

Sau khi lấy ý kiến từ các sở ngành, quận huyện, Bộ TN&MT, Sở TN&MT TP.HCM đã hoàn thiện về dự thảo Quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Hiện tại, Dự thảo đang được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND TP. HCM ký ban hành để triển khai trong năm.

Theo quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa tại TP.HCM. Thì các trường hợp không được tách thửa, gồm: Các khu vực đang là biệt thự tiếp tục quản lý theo quy hoạch; khu vực bảo tồn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật; những biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc dự án đã được quy hoạch; đất ở thuộc các dự án Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà, đất thuộc những khu vực đã có thông báo hoặc có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án có hiệu lực thi hành sau ngày Quyết định số 33  có hiệu lực thi hành có phân chia thửa đất thành các phần diện tích nhỏ hơn diện tích tách thửa tối thiểu quy định tại Quyết định số 33.

Quy định mới về diện tích tối thiểu khi tách thửa tại TP.HCM

Thửa đất mới sau khi đã trừ quy hoạch đường giao thông, hành lang an toàn, công trình công cộng, diện tích tối thiểu khi tách thửa tại TP.HCM được chia ra thành 3 khu vực. Trong đó:

Khu vực 1 (gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận): Thửa đất ở sau khi tách thửa chưa có nhà diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 04 mét; thửa đất ở sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu diện tích tối thiểu là 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét, 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20 mét.

Khu vực 2 (gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và thị trấn các huyện hoặc khu vực được quy hoạch thuộc huyện): Thửa đất ở sau khi tách thửa chưa có nhà phải có diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 05 mét; thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu diện tích tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3 ( gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện):  Thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa chưa có nhà diện tích thối thiểu là 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét; thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Trường hợp thửa đất thuộc những khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: Được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo đúng diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Những trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp hoặc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa.

Theo dự thảo, UBND quận huyện sẽ dựa trên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch nông thôn mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xem xét giải quyết tách thửa; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét và giải quyết. Trong đó quy hoạch được duyệt, xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới.

Thửa đất có nhà ở hiện hữu là nhà ở được hình thành trước ngày Quyết định số 33 có hiệu lực thi hành, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp thửa đất có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được công bố phải thu hồi nhằm thực hiện dự án mà sau 03 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi đất và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc đã điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất được phép tách thửa theo quy định tại Quyết định này.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND quận, huyện tổ chức họp Tổ công tác liên ngành để xem xét, quyết định; diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành không nhỏ hơn 25m2 đối với đất ở và không nhỏ hơn 300m2 đối với đất nông nghiệp.

Đối với các trường hợp UBND quận, huyện đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, UBND quận, huyện căn cứ quy định tại Quyết định số 33 để xem xét giải quyết hoàn tất việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà UBND quận, huyện chưa giải quyết tách thửa đất và người sử dụng đất có đề nghị giải quyết tách thửa đất theo quy định tại Quyết định này, thì UBND quận, huyện căn cứ quy định tại Quyết định này để xem xét giải quyết về diện tích tối thiểu khi tách thửa tại TP.HCM.